Pages

(Re)habilitacija djece s cerebralnom paralizom
(Re)habilitacija djece s cerebralnom paralizom
Ana Vranješ
Cerebralna paraliza je klinički entitet koji obuhvaća skupinu neprogresivnih i često promjenjivih motoričkih poremećaja kao posljedica razvojnog poremećaja ili povrede mozga u ranom stadiju razvoja. U cerebralnoj paralizi prisutne su i druge teškoće. 1998. godine nastaje europska mreža registara (SCPE) koja predlaže pojednostavljenu klasifikaciju ovog stanja u spastični, diskinetički i ataksični tip. SCPE daljnju klasifikaciju temelji na funkcionalnom stupnjevanju donjih...
3D ispis i primjena u medicini
3D ispis i primjena u medicini
Krešimir Lovrić
3D ispis je tehnologija čiji razvoj i primjena, u svim industrijama, raste u novom tisućljeću. Ovaj rad doprinosi razumijevanju modernih postupaka trodimenzionalnoga ispisa korištenih u medicinske svrhe. Teorijski je objašnjeno nastajanje personaliziranih medicinskih proizvoda iz perspektive zanimljive radiološkim tehnolozima. Radiološka tehnologija, kao multidisciplinarno područje u kojoj se isprepliću znanja tehničkih i medicinskih područja, uzima važan dio uloge u stvaranju...
3D planiranje intrakavitarne brahiradioterapije raka vrata maternice
3D planiranje intrakavitarne brahiradioterapije raka vrata maternice
Mateja Klišanić
Jedna od najčešćih metoda u lječenju malignih bolesti, uz kirurgiju i sistemsku tumorsku terapiju, je i radioterapija. Tako se i u liječenju inoperabilnog raka vrata maternice, preporuča radioterapijsko liječenje. Rak vrata maternice je učestali ginekološki karcinom kod žena (30% svih malignih tvorbi u žena). Za smanjenje pojavnosti raka vrata maternice vrlo je važna prevencija i informiranost mladih žena od samog početka spolnog života. Promjene izazvane Chlamydiom...
3D rekonstrukcija u radiologiji
3D rekonstrukcija u radiologiji
Dominik Šipušić
U radu ću definirati i obraditi rekonstrukcije 3D slike u radiologiji. Cilj rada je prikazati postupak dobivanja 3D slike iz 2D slike, te značenje i primjene. Dijagnostika zasnovana na primjeni 3D tehnologije doživljava posljednjih dvadesetak godina intenzivniji napredak nego u čitavom razdoblju od Roentgenovog otkrića pa do početka sedamdesetih godina 20. stoljeća. Gospodin Hounsfield zbog primjene kompjutorizirane tomografije zaslužan je za veliki pomak naprijed i može se reći...
3D rekonstrukcije u radiologiji
3D rekonstrukcije u radiologiji
Aleksandar Kovačević
U ovom radu opisat ću početke i primjenu 3D rekonstrukcija u radiologiji. Nastojat ću prikazati njihove prednosti, nedostatke, utjecaj na dijagnostiku u radiologiji te njihovu edukaciju općenito. Radiologija je kao grana medicine relativno mlada te je svoj intezivniji napredak i uporabu doživjela u proteklih 40-ak godina iako je Wilhelm Conrad Röntgen otkrio x-zrake još 1895. godine. Za velik pomak unaprijed uveliko je zaslužan engleski inženjer Godfrey Newbold Hounsfield zbog...
ADOLESCENTNA TRUDNOĆA
ADOLESCENTNA TRUDNOĆA
Jasmina Blagus
Adolescencijom se smatra razdoblje između 12. i 19. godine života kada osoba prelazi iz doba djetinjstva u dob pune zrelosti. To je doba agresivnosti i pobune, ali je i doba ranjivosti i osjetljivosti. Adolescenti su dvojbeni i vrlo lako padaju pod utjecaj društva. Pravo svake osobe je da dobije prave informacije koje se odnose na vlastito tijelo, spolnost, reprodukciju i spolno funkcioniranje, na zdravstvene rizike i zaštitu tijekom reprodukcijske dobi. U zapadnim zemljama ljudi...
ALGORITMI DIJAGNOSTIKE TUMORA DOJKE
ALGORITMI DIJAGNOSTIKE TUMORA DOJKE
Viktorija Škrinjarić
Ovom temom opisane su sve metode i koraci u dijagnosticiranju tumora dojke. Cilj dijagnostike je točno i brzo otkriti vrstu tumora i započeti s liječenjem koje ovisi o stadiju tumora. Metodama probira cilj je otkriti rak dojke kod asimptomatskih bolesnica u samom početnom stadiju koji je još uvijek lokaliziran samo na tkivo dojke. Tada postoji najveća šansa za potpuno izlječenje. Pravilom trostepene dijagnostike umanjeni su troškovi nepotrebnih testova. Ono kaže da ako sva tri...
Abdominalna punkcija - intervencije medicinske sestre
Abdominalna punkcija - intervencije medicinske sestre
Kristina Jandik
Abdominalna punkcija je klinički postupak pri kojem se igla postavlja u peritonealnu šupljinu s ciljem uklanjanja ascitesa. Poput pleuralne šupljine, peritonealna šupljina je također formirana od dva sloja seroznih membrana - visceralni sloj koji okružuje trbušne organe i parijetalni sloj koji oblaže trbušnu šupljinu. Peritonealna šupljina je odvojena tankim filmom serozne tekućine za sprečavanje trenja. U zdravom tijelu, tekućina formirana u peritonealnoj šupljini apsorbira...
Aberacije spolnih kromosoma
Aberacije spolnih kromosoma
Andrea Perić
Kromosomi su strukture vidljive u stanicama za vrijeme stanične diobe. Sadrže nasljednu informaciju zapisanu u DNA. U ljudskom organizmu svaka somatska stanica sastoji se od 46 kromosoma, 22 para autosoma i jednog para spolnih kromosoma. Spolni kromosomi XX određuju ženski spol, dok XY određuje muški spol. Prilikom diobe stanica postoji mogućnost pogreške koja dovodi do različitih aberacija kromosoma. Kromosomske aberacije dijelimo na numeričke i strukturne, a mogu biti vezane za...
Acidobazna regulacija i poremećaji acidobazne ravnoteže
Acidobazna regulacija i poremećaji acidobazne ravnoteže
Ivana Vizler
Acidobazna ravnoteža podrazumijeva pH krvi od 7,35-7,45 koji omogućuje nesmetano odvijanje fizioloških procesa u tijelu. Metabolizmom se svakodnevno proizvode hlapljive i nehlapljive kiseline koje, kako bi se održao optimalan pH izvanstanične tekućine, bivaju neutralizirane pomoću različitih mehanizama acidobazne regulacije i uklonjene iz tijela. U te mehanizme spadaju kemijski puferi, respiracijska i bubrežna regulacija. Puferi su po sastavu otopine slabih kiselina i njihovih baza...
Adherencija kroničnih pacijenata prema dugotrajnoj terapiji
Adherencija kroničnih pacijenata prema dugotrajnoj terapiji
Vita Kostanjšak
Nepridržavanje savjeta liječnika i odstupanje od propisane terapije je značajan javnozdravstveni problem. Uobičajeno je pogoršanje zdravstvenog stanja što zahtijeva nove medicinske intervencije. To su dodatni financijski izdaci za zdravstvene fondove na globalnoj razini. Pacijenti na dugotrajnoj terapiji, koji prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije čine preko 70% troškova zdravstvene zaštite, osobito su često neadherentni prema propisanoj terapiji. U različitim zemljama...
Adsorbilne organske tvari u vodama
Adsorbilne organske tvari u vodama
Jelena Franjković
Voda je jedinstven i nezamjenjiv prirodni resurs ograničenih količina i neravnomjerne prostorne i vremenske raspodijeljenosti. Važnost odnosa prema vodi jasno potječe iz činjenice da su svi oblici života i sve ljudske aktivnosti vezane uz vodu. Onečišćenje vodenoga okoliša posljedica je velikog porasta stanovništva i naglog tehnološkoga razvoja, što je dovelo do velikog povećanja ispuštenoga obujma komunalnih i industrijskih otpadnih voda. Pročišćavanjem otpadnih...

Pages