Pages

3D planiranje intrakavitarne brahiradioterapije raka vrata maternice
3D planiranje intrakavitarne brahiradioterapije raka vrata maternice
Mateja Klišanić
Jedna od najčešćih metoda u lječenju malignih bolesti, uz kirurgiju i sistemsku tumorsku terapiju, je i radioterapija. Tako se i u liječenju inoperabilnog raka vrata maternice, preporuča radioterapijsko liječenje. Rak vrata maternice je učestali ginekološki karcinom kod žena (30% svih malignih tvorbi u žena). Za smanjenje pojavnosti raka vrata maternice vrlo je važna prevencija i informiranost mladih žena od samog početka spolnog života. Promjene izazvane Chlamydiom...
3D rekonstrukcija u radiologiji
3D rekonstrukcija u radiologiji
Dominik Šipušić
U radu ću definirati i obraditi rekonstrukcije 3D slike u radiologiji. Cilj rada je prikazati postupak dobivanja 3D slike iz 2D slike, te značenje i primjene. Dijagnostika zasnovana na primjeni 3D tehnologije doživljava posljednjih dvadesetak godina intenzivniji napredak nego u čitavom razdoblju od Roentgenovog otkrića pa do početka sedamdesetih godina 20. stoljeća. Gospodin Hounsfield zbog primjene kompjutorizirane tomografije zaslužan je za veliki pomak naprijed i može se reći...
ALGORITMI DIJAGNOSTIKE TUMORA DOJKE
ALGORITMI DIJAGNOSTIKE TUMORA DOJKE
Viktorija Škrinjarić
Ovom temom opisane su sve metode i koraci u dijagnosticiranju tumora dojke. Cilj dijagnostike je točno i brzo otkriti vrstu tumora i započeti s liječenjem koje ovisi o stadiju tumora. Metodama probira cilj je otkriti rak dojke kod asimptomatskih bolesnica u samom početnom stadiju koji je još uvijek lokaliziran samo na tkivo dojke. Tada postoji najveća šansa za potpuno izlječenje. Pravilom trostepene dijagnostike umanjeni su troškovi nepotrebnih testova. Ono kaže da ako sva tri...
Adherencija kroničnih pacijenata prema dugotrajnoj terapiji
Adherencija kroničnih pacijenata prema dugotrajnoj terapiji
Vita Kostanjšak
Nepridržavanje savjeta liječnika i odstupanje od propisane terapije je značajan javnozdravstveni problem. Uobičajeno je pogoršanje zdravstvenog stanja što zahtijeva nove medicinske intervencije. To su dodatni financijski izdaci za zdravstvene fondove na globalnoj razini. Pacijenti na dugotrajnoj terapiji, koji prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije čine preko 70% troškova zdravstvene zaštite, osobito su često neadherentni prema propisanoj terapiji. U različitim zemljama...
Aerobni program vježbanja u trudnoći
Aerobni program vježbanja u trudnoći
Iva Mrazović
Trudnoća je razdoblje koje počinje od trenutka začeća, a završava s porođajem. To je najljepše razdoblje u životu žene, a sa sobom nosi novo iskustvo i donosi novi život. Normalan je fiziološki proces koji traje deset lunarnih mjeseci ili devet kalendarskih mjeseci, odnosno 40 tjedana ili 280 dana. Trudnoća je i najuzbudljivije razdoblje ženina života jer stvara novu atmosferu u obitelji, mijenja ritam i životne navike. To je razdoblje u kojem se razvija veza između majke i...
Akutni koronarni sindrom
Akutni koronarni sindrom
Petra Radaić
Akutni koronarni sindrom (AKS) stanje je koje predstavlja akutnu i kroničnu ishemiju miokarda, a najčešće nastaje kao posljedica ateroskleroze. Dijeli se na nestabilnu anginu pektoris te infarkt miokarda. Infarkt miokarda može biti sa elevacijom ST-spojnice (STEMI) ili bez nje (NSTEMI). Kod pacijenata s infarktom miokarda s elevacijom ST-segmenta prisutna je akutna totalna okluzija koronarne arterije, dok je kod pacijenata sa NSTEMI koronarna arterija djelomično okludirana, a kod oba...
Alergije podrijetlom od hrane i poboljšanje kvalitete bjelančevina iz novih izvora hrane
Alergije podrijetlom od hrane i poboljšanje kvalitete bjelančevina iz novih izvora hrane
Jelena Horvat
Alergijska reakcija na hranu imunološka je reakcija organizma na pojedini sastojak hrane, uglavnom bjelančevine. Alergijske reakcije treba razlikovati od intolerancije gdje se ne radi o reagiranju imunološkog sustava već o nepodnošenju određenog sastojka hrane uslijed nemogućnosti njegove probave ili nekog drugog neimunološkog razloga. U zemljama Europe navodi se da je prevalencija alergija na hranu u ukupnoj populaciji prisutna u 1-3% među odraslim osobama i 4-6% među djecom. Na...
Alergije u dječjoj dobi
Alergije u dječjoj dobi
Silvija Ortulan
Alergijske bolesti su u porastu i predstavljaju veliki javno-zdravstveni problem. Alergija je neumjeren i snažan imunološki odgovor organizma na tvari iz okoliša, tzv. alergenima. Komplicirana patofiziologija, te porast alergija u djece, posebno su zaintegrirale brojne znanstvenike da svoja istraživanja usmjere upravo u smijeru prevencije, dijagnostike i liječenju alergijskih bolesti. Neke se alergije mogu javiti kroz cijelu godinu, a neke samo sezonski poput peludnih alergija....
Ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija
Ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija
Milica Trbović
Kardiovaskularna rehabilitacija timski je postupak koji se kvalitetnim interdisciplinarnim odnosno ukoliko je moguće transdisciplinarnim pristupom zdravstvenih djelatnika u specijaliziranim stacionarnim ili ambulantnim centrima provodi kao dio kardiološkog liječenja bolesnika. Rehabilitacijski tim sastavljen je od profesionalne postave internista-kardiologa, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, psihologa, prvostupnika fizioterapije/fizioterapeuta, prvostupnika radne...
Analiza fizioterapijskih postupaka za povećanje funkcije šake kod osoba s osteoartritisom malih zglobova šake
Analiza fizioterapijskih postupaka za povećanje funkcije šake kod osoba s osteoartritisom malih zglobova šake
Anita Pejčin
Šaka je kompleksan, multifunkcionalan organ koji predstavlja završnu, ali i funkcionalno izvršnu kariku u mehaničkom lancu poluga gornjih ekstremiteta. Na malim zglobovima šake mogu nastati degenerativne promjene zglobne hrskavice koje zatim uzrokuju patološke promjene i na ostalim dijelovima zgloba (sinovijalna i fibrozna čahura, subhondralna kost) i prije ili poslije očituju se bolima i oštećenom funkcijom zgloba naziva se artrozom ili osteoartrozom. Osteoartritis malih zglobova...
Analiza informacija građanstva o odvojenom prikupljanju otpada
Analiza informacija građanstva o odvojenom prikupljanju otpada
Ana Čičak
U ovom radu, kroz anketno istraživanje, prikazan je sustav gospodarenja otpadom, njegove sličnosti, razlike te postupci oporabe otpada među studentskom populacijom gradova Osijeka, Zagreba i Coimbre, Portugal. Otpad je sam po sebi vrlo interesantna tema koja seže u sve grane čovjekova života, od zdravlja pa do okoliša te tako utječe i na sve žive organizme. No nužno je razlikovati otpad od smeća. Otpad je sirovina, to su stvari koje nam više ne trebaju ali imaju potencijal...
Analiza kretanja zaraznih bolesti u Federaciji Bosni i Hercegovini od 2009. do 2014. godine
Analiza kretanja zaraznih bolesti u Federaciji Bosni i Hercegovini od 2009. do 2014. godine
Ines Lasić
Praćenje kretanja zaraznih bolesti predstavlja kontinuirano praćenje te prikupljanje informacija u vezi sa kretanjem zaraznih bolesti koje mogu predstavljati potencijalni rizik za javno zdravstvo. Nadzor zaraznih bolesti predstavlja važnu mjeru javnozdravstvene politike i prakse u zaštiti zdravlja stanovništva. Nadzor nad zaraznim bolestima reguliran je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl.n. FbiH 29/05). Cilj našeg rada bio je da se analizira kretanje zaraznih...

Pages