Pages

3D ispis i primjena u medicini
3D ispis i primjena u medicini
Krešimir Lovrić
3D ispis je tehnologija čiji razvoj i primjena, u svim industrijama, raste u novom tisućljeću. Ovaj rad doprinosi razumijevanju modernih postupaka trodimenzionalnoga ispisa korištenih u medicinske svrhe. Teorijski je objašnjeno nastajanje personaliziranih medicinskih proizvoda iz perspektive zanimljive radiološkim tehnolozima. Radiološka tehnologija, kao multidisciplinarno područje u kojoj se isprepliću znanja tehničkih i medicinskih područja, uzima važan dio uloge u stvaranju...
3D planiranje intrakavitarne brahiradioterapije raka vrata maternice
3D planiranje intrakavitarne brahiradioterapije raka vrata maternice
Mateja Klišanić
Jedna od najčešćih metoda u lječenju malignih bolesti, uz kirurgiju i sistemsku tumorsku terapiju, je i radioterapija. Tako se i u liječenju inoperabilnog raka vrata maternice, preporuča radioterapijsko liječenje. Rak vrata maternice je učestali ginekološki karcinom kod žena (30% svih malignih tvorbi u žena). Za smanjenje pojavnosti raka vrata maternice vrlo je važna prevencija i informiranost mladih žena od samog početka spolnog života. Promjene izazvane Chlamydiom...
3D rekonstrukcija u radiologiji
3D rekonstrukcija u radiologiji
Dominik Šipušić
U radu ću definirati i obraditi rekonstrukcije 3D slike u radiologiji. Cilj rada je prikazati postupak dobivanja 3D slike iz 2D slike, te značenje i primjene. Dijagnostika zasnovana na primjeni 3D tehnologije doživljava posljednjih dvadesetak godina intenzivniji napredak nego u čitavom razdoblju od Roentgenovog otkrića pa do početka sedamdesetih godina 20. stoljeća. Gospodin Hounsfield zbog primjene kompjutorizirane tomografije zaslužan je za veliki pomak naprijed i može se reći...
3D rekonstrukcije u radiologiji
3D rekonstrukcije u radiologiji
Aleksandar Kovačević
U ovom radu opisat ću početke i primjenu 3D rekonstrukcija u radiologiji. Nastojat ću prikazati njihove prednosti, nedostatke, utjecaj na dijagnostiku u radiologiji te njihovu edukaciju općenito. Radiologija je kao grana medicine relativno mlada te je svoj intezivniji napredak i uporabu doživjela u proteklih 40-ak godina iako je Wilhelm Conrad Röntgen otkrio x-zrake još 1895. godine. Za velik pomak unaprijed uveliko je zaslužan engleski inženjer Godfrey Newbold Hounsfield zbog...
ADOLESCENTNA TRUDNOĆA
ADOLESCENTNA TRUDNOĆA
Jasmina Blagus
Adolescencijom se smatra razdoblje između 12. i 19. godine života kada osoba prelazi iz doba djetinjstva u dob pune zrelosti. To je doba agresivnosti i pobune, ali je i doba ranjivosti i osjetljivosti. Adolescenti su dvojbeni i vrlo lako padaju pod utjecaj društva. Pravo svake osobe je da dobije prave informacije koje se odnose na vlastito tijelo, spolnost, reprodukciju i spolno funkcioniranje, na zdravstvene rizike i zaštitu tijekom reprodukcijske dobi. U zapadnim zemljama ljudi...
ALGORITMI DIJAGNOSTIKE TUMORA DOJKE
ALGORITMI DIJAGNOSTIKE TUMORA DOJKE
Viktorija Škrinjarić
Ovom temom opisane su sve metode i koraci u dijagnosticiranju tumora dojke. Cilj dijagnostike je točno i brzo otkriti vrstu tumora i započeti s liječenjem koje ovisi o stadiju tumora. Metodama probira cilj je otkriti rak dojke kod asimptomatskih bolesnica u samom početnom stadiju koji je još uvijek lokaliziran samo na tkivo dojke. Tada postoji najveća šansa za potpuno izlječenje. Pravilom trostepene dijagnostike umanjeni su troškovi nepotrebnih testova. Ono kaže da ako sva tri...
Adherencija kroničnih pacijenata prema dugotrajnoj terapiji
Adherencija kroničnih pacijenata prema dugotrajnoj terapiji
Vita Kostanjšak
Nepridržavanje savjeta liječnika i odstupanje od propisane terapije je značajan javnozdravstveni problem. Uobičajeno je pogoršanje zdravstvenog stanja što zahtijeva nove medicinske intervencije. To su dodatni financijski izdaci za zdravstvene fondove na globalnoj razini. Pacijenti na dugotrajnoj terapiji, koji prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije čine preko 70% troškova zdravstvene zaštite, osobito su često neadherentni prema propisanoj terapiji. U različitim zemljama...
Aerobni program vježbanja u trudnoći
Aerobni program vježbanja u trudnoći
Iva Mrazović
Trudnoća je razdoblje koje počinje od trenutka začeća, a završava s porođajem. To je najljepše razdoblje u životu žene, a sa sobom nosi novo iskustvo i donosi novi život. Normalan je fiziološki proces koji traje deset lunarnih mjeseci ili devet kalendarskih mjeseci, odnosno 40 tjedana ili 280 dana. Trudnoća je i najuzbudljivije razdoblje ženina života jer stvara novu atmosferu u obitelji, mijenja ritam i životne navike. To je razdoblje u kojem se razvija veza između majke i...
Akademski stres kod studenata
Akademski stres kod studenata
Dora Sokolović
Studiranje kao izvor stresa može imati posljedice na psihičko, fizičko i mentalno zdravlje pojedinca, a te posljedice mogu imati dugoročan učinak. Istraživanja pokazuju kako se mentalni poremećaji među studentima javljaju u postotku od 16,1 do 17,5% nakon dvije godine studiranja, dok se pojava neuroza povećava sa trajanjem studija u prosjeku za 5,3% godišnje. Najčešći poremećaji u studentskoj populaciji su konzumacija alkohola koja se javlja u postotku od 20,37% te poremećaj...
Aktivnost hranjenja kod djece
Aktivnost hranjenja kod djece
Josipa Rašić
Aktivnost hranjenja predstavlja jednu od najbitnijih aktivnosti svakodnevnoga života. Upravo ova aktivnost omogućuje čovjeku od samoga rođenja rast i razvoj, funkcioniranje na optimalnom nivou ali i zadovoljavanje osnovnih potreba za održavanje života. Aktivnosti svakodnevnog života područje su djelovanja radnog terapeuta, čija je uloga omogućiti klijentu optimalno funkcioniranje u tim istim aktivnostima. Sam razvoj vještina potrebnih za hranjenje je vrlo složen i zahtjevan. ...
Aktivnosti svakodnevnog života hranjenja kod osoba nakon moždanog udara - prikaz slučaja
Aktivnosti svakodnevnog života hranjenja kod osoba nakon moždanog udara - prikaz slučaja
Mirjana Jović
Cerebrovaskularne bolesti prolazni su ili trajni poremećaji moždane funkcije uzrokovani ishemijom, krvarenjem ili patološkim procesom u jednoj ili više moždanih arterija. Moždani udar je treći po učestalosti uzrok smrtnosti i prvi uzrok invalidnosti u razvijenim zemljama. Moždani udar je prvi uzrok smrtnosti u Hrvatskoj, treći uzrok smrtnosti u zemljama zapadne Europe te vodeći uzrok demencije. Stoga moždani udar nije samo medicinski, nego i veliki socioekonomski problem. Usprkos...
Akutni koronarni sindrom
Akutni koronarni sindrom
Petra Radaić
Akutni koronarni sindrom (AKS) stanje je koje predstavlja akutnu i kroničnu ishemiju miokarda, a najčešće nastaje kao posljedica ateroskleroze. Dijeli se na nestabilnu anginu pektoris te infarkt miokarda. Infarkt miokarda može biti sa elevacijom ST-spojnice (STEMI) ili bez nje (NSTEMI). Kod pacijenata s infarktom miokarda s elevacijom ST-segmenta prisutna je akutna totalna okluzija koronarne arterije, dok je kod pacijenata sa NSTEMI koronarna arterija djelomično okludirana, a kod oba...

Pages