specijalistički diplomski stručni
Mikrobiološka kvaliteta čokolade

Andrea Majdandžić (2016)
Zdravstveno veleučilište