specijalistički diplomski stručni
Prisutnost akrilamida u prženoj hrani

Ines Sraka (2017)
Zdravstveno veleučilište