specijalistički diplomski stručni
Razina znanja medicinskih sestara i tehničara o epilepsiji i prvoj pomoći u napadaju

Marina Kos (2017)
Zdravstveno veleučilište