specijalistički diplomski stručni
Prevencija infekcija peritonealne dijalize kod djece sa kroničnim bubrežnim zatajenjem

Karolina Levanić (2017)
Zdravstveno veleučilište