specijalistički diplomski stručni
Usporedba klasične i Hy-Lite 2 metode mikrobiološke čistoće radnih površina u prehrambenoj industriji

Maja Barić (2017)
Zdravstveno veleučilište