specijalistički diplomski stručni
Doživljaj boli i emocionalno stanje kod oboljelih od reumatoidnog artritisa

Sanja Berc (2016)
Zdravstveno veleučilište