završni rad
Usporedba Bobath koncepta i klasičnog pristupa u fizioterapiji nakon CVI-a

Dejan Hunjek (2016)
Zdravstveno veleučilište