završni rad
Psihološka prilagodba odraslih osoba na kroničnu bolest

Tea Damjanković (2016)
Zdravstveno veleučilište