specijalistički diplomski stručni
Fizioterapijska intervencija u liječenju lezije m. supraspinatusa

Sanja Perić (2016)
Zdravstveno veleučilište