specijalistički diplomski stručni
Izrada android aplikacije za potrebe informiranja potrošača o nutritivnim vrijednostima hrane

Andrej Tkalec (2016)
Zdravstveno veleučilište