specijalistički diplomski stručni
Procjena zdravstvenih i socijalnih čimbenika u zajednici roma u Međimurskoj županiji

Josip Krnjak (2016)
Zdravstveno veleučilište