završni rad
Komunikacija fizioterapeuta s tugujućim pacijentima

Iva Špoljarić (2016)
Zdravstveno veleučilište