specijalistički diplomski stručni
Ispitivanje učestalosti Campylobacter spp. u uzorcima svježeg pilećeg mesa

Helena Šprem (2017)
Zdravstveno veleučilište