specijalistički diplomski stručni
Prisutnost teških metala u ribi Jadranskoga mora

Elvira Cvitković (2017)
Zdravstveno veleučilište