specijalistički diplomski stručni
Utjecaj dugodjelujućih atipičnih antipsihotika na kvalitetu života bolenika oboljelih od shizofrenije

Arian Bljakčori (2017)
Zdravstveno veleučilište