master's thesis
Utjecaj dugodjelujućih atipičnih antipsihotika na kvalitetu života bolenika oboljelih od shizofrenije

Arian Bljakčori (2017)
University of Applied Health Sciences