specijalistički diplomski stručni
Kvaliteta života nakon ugradnje totalne endoproteze kuka

Danijela Kovačević (2017)
Zdravstveno veleučilište