master's thesis
Kvaliteta života nakon ugradnje totalne endoproteze kuka

Danijela Kovačević (2017)
University of Applied Health Sciences