specijalistički diplomski stručni
Procjena odluka o promjeni stila života nakon hospitalizacije

Anita Makar (2017)
Zdravstveno veleučilište