završni rad
Odnos fizioterapeuta i pacijenta - važnost i uloga terapijske komunikacije

Ana Hrabar (2017)
Zdravstveno veleučilište