undergraduate thesis
Odnos fizioterapeuta i pacijenta - važnost i uloga terapijske komunikacije

Ana Hrabar (2017)
University of Applied Health Sciences