specijalistički diplomski stručni
Povezanost sociodemografskih i kliničkih karakteristika sa izraženošću simptoma PTSP i kvalitete života

Ljiljana Drakšić (2017)
Zdravstveno veleučilište