završni rad
Novi izazovi u mikrobiološkoj kontroli hrane - enterohemoragična e.coli

Ines Ljuca (2017)
Zdravstveno veleučilište