master's thesis
Suoćavanje sa smrću bolesnika kod zdravstvenih djelatnika

Ivana Župan (2017)
University of Applied Health Sciences