specijalistički diplomski stručni
Suoćavanje sa smrću bolesnika kod zdravstvenih djelatnika

Ivana Župan (2017)
Zdravstveno veleučilište