završni rad
MIKROBIOLOŠKA KONTROLA PRIPRAVAKA KRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA

Lucija Sekulić (2016)
Zdravstveno veleučilište