specijalistički diplomski stručni
Procjena kvalitete života žena nakon rekonstrukcije dojke kroz aktivnosti svakodnevnog života

Monika Gotvald (2016)
Zdravstveno veleučilište