završni rad
Uloga anesteziološkog tehničara u postupku eksplantacije organa

Jadranko Topić (2017)
Zdravstveno veleučilište