završni rad
Tematiziranje načela supsidijarnosti osobe s invaliditetom u praksi sanitarnog inženjera

Mario Bebek (2016)
Zdravstveno veleučilište