specijalistički diplomski stručni
Prisutnost farmakološki aktivnih tvari u kozmetičkim proizvodima

Dario Tupek (2017)
Zdravstveno veleučilište