specijalistički diplomski stručni
Kontinuirano praćenje učinkovitosti provedbe deratizacije u trgovačkim lancima, prehrambene i mješovite robe

Silvio Oršić (2017)
Zdravstveno veleučilište