specijalistički diplomski stručni
Stres u radu medicinskih sestara na rukovodećim mjestima

Boris Majetić (2016)
Zdravstveno veleučilište