specijalistički diplomski stručni
Uzorkovanje komaraca tijekom 2015. godine na području Međimurske županije

Mario Jović (2016)
Zdravstveno veleučilište