specijalistički diplomski stručni
Epidemiološke značajke hantavirusnih infekcija na području tri endemske regije Hrvatske

Mario Antičević (2016)
Zdravstveno veleučilište