specijalistički diplomski stručni
Utjecaj preoperativne fizioterapijske pripreme kod pacijenata upućenih na ugradnju totalne endoproteze kuka

Ivan Burić (2016)
Zdravstveno veleučilište