specijalistički diplomski stručni
Utjecaj fizioterapijskih postupaka na bol kod nespecifične križobolje

Magdalena Tokić (2016)
Zdravstveno veleučilište