specijalistički diplomski stručni
Utjecaj primjene terapijskog lasera niske snage na povećanje funkcionalne sposobnosti ramenog zgloba kod osoba sa impingement sindromom

Martina Krznarić (2016)
Zdravstveno veleučilište