specijalistički diplomski stručni
Usporedba učinkovitosti udarnog vala u odnosu na konzervativno liječenje kod ahilo tendinopatije

Ivana Petrović (2016)
Zdravstveno veleučilište