specijalistički diplomski stručni
Usporedba pojavnosti raka debelog crijeva u Hrvatskoj i Međimurskoj županiji

Karmen Bister (2016)
Zdravstveno veleučilište