specijalistički diplomski stručni
Utvrđivanje potreba za medicinskim sestrama u suvremenom kirurškom liječenju oftalmoloških bolesnika

Marina Kukolja Šivak (2016)
Zdravstveno veleučilište