specijalistički diplomski stručni
Važnost bioetičke edukacije u sestrinskoj praksi

Marina Štrok (2016)
Zdravstveno veleučilište