specijalistički diplomski stručni
Usporedba upućenosti pacijenta u operativni zahvat s obzirom na vrstu prijama

Blaženka Stunja (2016)
Zdravstveno veleučilište