specijalistički diplomski stručni
Emocionalni i ponašajni problemi adolescenata koji su psihijatrijski hospitalizirani

Irena Bambulović (2016)
Zdravstveno veleučilište