specijalistički diplomski stručni
Razlika u zastupljenosti čimbenika rizika u bolesnika s akutnim infarktom miokarda u dobi do 45 godina i iznad 45 godina života

Nataša Starešinčić (2016)
Zdravstveno veleučilište