specijalistički diplomski stručni
Epidemiološke karakteristike salmoneloza na području Pešćenice od 2006. do 2015. godine

Nikolina Brkanić (2016)
Zdravstveno veleučilište