specijalistički diplomski stručni
Hipotireoza u trudnica koje boluju od šećerne bolesti tipa 1

Ksenija Tuškan (2016)
Zdravstveno veleučilište