završni rad
Propriocepcija bolesnika nakon ugradnje totalne endoproteze kuka

Melisa Idrizi (2016)
Zdravstveno veleučilište