završni rad
Poslijeoperacijske komplikacije nakon ugradnje proteze kuka - sestrinski pristup

Ana Krnjić (2016)
Zdravstveno veleučilište